Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Indledning
  1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb foretaget på grip-danmark.dk

   SwissGriP samt tilhørende hjemmeside www.grip-danmark.dk ejes og drives af:
   ACTAS A/S, CVR nr. 29 14 36 25
   Adresse: Thorndahlsvej 5, 9200 Aalborg SV

   Kontakt til SwissGriP:
   Telefonnr.: 70 27 27 29
   E-mail: service@grip-danmark.dk

  2. Leveringsbetingelserne finder anvendelse ved alle køb af varer og tjenesteydelser på www.grip-danmark.dk.

 2. Bestilling og betaling
  1. Som en betingelse for accept af ordren, forudsættes det, at kunden er fyldt 18 år og i øvrigt myndig, samt er i besiddelse af gyldigt betalingskort.
  2. Alle oplyste priser er i danske kroner og inklusive moms. Oplyste priser på varer er inkluderet levering.
  3. Køb af varer foregår som udgangspunkt som elektronisk handel på www.grip-danmark.dk, og betaling kan gennemføres med følgende betalingskort:

   i. Dankort
   ii. VISA Dankort
   iii. MobilePay

  4. Bestillingen har som udgangspunkt én leverance  
  5. Vi tager ikke kortgebyrer og beløbet for varen bliver først hævet, når varen afsendes.

 3. Ordrebekræftelse
  1. Varer og tjenesteydelser leveres til adresser i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne og afsendes så straks så hurtigt. Den normale leveringstid til afsendelse af ordre er op til fem hverdage.
  2. Varer bliver afsendt med PostNord.

 4. Levering
  1. Varer og tjenesteydelser leveres til adresser i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne og afsendes så straks så hurtigt. Den normale leveringstid til afsendelse af ordre er op til fem hverdage. Længere leveringstid kan forekomme, hvilket ikke medfører misligholdelsesbeføjelser for kunden. Ordren sendes fra eget lager, når hele ordren er på lager.

 5. Fortrydelsesret
  1. Kunden har i overensstemmelse med Forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret, når kunden erhverver en vare på www.grip-danmark.dk.
  2. Såfremt varen er taget i brug eller emballagen er brudt fratrækkes et beløb svarende til den værdiforringelse som brugen eller den brudte emballage medfører.  
  3. Vil kunden udnytte fortrydelsesretten, skal kunden inden 14 dage give meddelelse herom i en utvetydig erklæring, gerne ved brev eller e-mail. Kunden kan benytte standardfortrydelsesformularen, som findes på siden https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160666#Bil3. Fortrydelsesretten kan udnyttes uden begrundelse.
  4. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis kunden afsender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.
  5. Hvis kunden udøver fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget, herunder leveringsomkostninger. Ekstra omkostninger som følge af kundens eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering refunderes dog ikke. Betalingerne tilbagebetales uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor SWISSGriP har modtaget meddelelse om fortrydelsesret. SWISSGriP kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil SWISSGriP har modtaget varerne retur, eller kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
  6. Disse aftaler kan ikke fortrydes
   1. Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
   2. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
   3. Levering af varer, som på grund af deres natur bliver blandet sammen med andre varer ved leveringen, og ikke kan skilles ad igen,
  7. Tilbagebetaling sker med samme betalingsmiddel, som kunden brugte ved købet, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
  8. Kunden hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Hvis kunden har håndteret varen på anden måde, end hvad der er nødvendigt for at teste varen på almindelig vis, og varens værdi som følge heraf er forringet, vil der fratrække et beløb svarende til værdiforringelsen.
  9. Returnering af varen skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at kunden har givet meddelelse om at ville udnytte fortrydelsesretten. Returnering foretages til: SWISSGriP, Thorndahlsvej 5, 9200 Aalborg SV
  10. I forbindelse med returneringen bedes kunden vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for købet.  
  11. Kunden skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Pakker sendt pr. efterkrav eller uden omdeling modtages ikke.
  12. Såfremt kunden returnerer en vare, bærer kunden selv risikoen for varen, indtil SWISSGriP har modtaget varen. Forsvinder varen eller bliver den beskadiget under returforsendelsen, er det kunden selv, der hæfter for varen.

 6. Reklamationsret
  1. Købelovens regler om reklamationsret er gældende for handelsforholdet mellem SWISSGriP og kunden. Kunden har derfor 24 måneders reklamationsret på varer købt på grip-danmark.dk. Hvis kunden vil påberåbe en mangel inden for denne periode, skal kunden afgive reklamation inden rimelig tid fra det tidspunkt, hvor kunden har opdaget manglen. Hvis reklamation afgives inden 2 måneder fra dette tidspunkt, er den rettidig.
  2. Hvis kundens reklamation er berettiget, betyder det, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
  3. Der kan være produkter, hvor producenten yder en længere garantiperiode end de 24 måneders reklamationsret, som kunden har i henhold til købeloven. I de tilfælde gives der på produktet samme garantiperiode som producentens garanti
  4. I garantiperioden påtager SWISSGriP sig at udbedre fejl i den leverede vare, medmindre der er tale om overlast, slitage, fejlinstallering, eller anden skade, som ikke kan lastes SWISSGriP.
  5. Eventuelle garantireparationer udføres inden for SWISSGriP normale arbejdstid.
  6. Reklamation sker ved henvendelse på service@grip-danmark.dk. Kunden vil i forbindelse med henvendelsen modtage videre instrukser for, hvordan kunden skal forholde sig.
  7. Kunden afholder selv omkostningerne i forbindelse med returneringen. Såfremt reklamationen er berettiget, vil udgifterne dog blive refunderet.

 7. Persondata
  1. I forbindelse med kundens bestilling af varer på www.grip-danmark.dk er det påkrævet, at kunden afgiver oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og evt. telefonnummer. Oplysningerne vil alene blive behandlet i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med behandling og levering af ordren samt i det løbende aftaleforhold.
  2. Oplysningerne registreres hos ACTAS A/S. Ved aftaleforholdets ophør, slettes persondata ikke senere end 5 år herefter.
  3. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.  
  4. Vi samarbejder kun med databehandler i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
  5. Den dataansvarlige på grip-danmark.dk er ACTAS A/S. 
  6. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
  7.  Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: service@grip-danmark.dk.

 8. Installering
  1. Installering af varer, kunden erhverver på www.grip-danmark.dk sker som udgangspunkt på kundens egen foranstaltning og ansvar for korrekt udførelse. Såfremt kunden ønsker installering af købte varer gennemført af SWISSGriP, kan dette særskilt aftales mod særskilt betaling.

 9. Klagemulighed 
  1. Klage kan ske til SWISSGriP.  
  2. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:  
  3. Hvis du har bopæl I et andet land i EU end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr Ved indgivelse af en klage skal kunden angive SWISSGriP e-mail adresse: service@grip-danmark.dk

   Center for Klageløsning
   Nævnenes Hus
   Toldboden 2
   8800 Viborg
   www.forbrug.dk

 10. Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 02.10.2018