GriP skridsikker belægning til gulve

SWISSGriP skridsikker belægning til gulve dækker 2 m2

Hvad er det?
Produktet er en skridsikker belægning, der kan afhjælpe glatte gulve, trapper og mange udendørs underlag mod at glide og falde. 

GriP til gulve er defineret til områder, hvor man typisk går med sko.

Den hygiejnisk og miljøvenlige belægning er transparent og vil derfor ikke ødelægge overfladens visuelle udtryk. Produktet er certificeret til sikkerhedsklasse R11 efter DIN 51130 - og er nemt at lægge på og kan tages af igen. 

Belægningen er baseret på et opløsningsmiddelfrit 2-komponent polyuretan system.

Det tager ca. 30 min. at ligge belægningen og gulvet kan anvendes igen efter 12 timers tørretid.

Ved udendør...

Hvad er det?
Produktet er en skridsikker belægning, der kan afhjælpe glatte gulve, trapper og mange udendørs underlag mod at glide og falde. 

GriP til gulve er defineret til områder, hvor man typisk går med sko.

Den hygiejnisk og miljøvenlige belægning er transparent og vil derfor ikke ødelægge overfladens visuelle udtryk. Produktet er certificeret til sikkerhedsklasse R11 efter DIN 51130 - og er nemt at lægge på og kan tages af igen. 

Belægningen er baseret på et opløsningsmiddelfrit 2-komponent polyuretan system.

Det tager ca. 30 min. at ligge belægningen og gulvet kan anvendes igen efter 12 timers tørretid.

Ved udendørs installation skal der min. være 16 grader og ingen regn, for at produktet tørrer optimalt.

Leveres som et gør-det selv kit og kan dække en overflade på op til 2m2

Vi anbefaler altid at følge vores påføringsvejledning som vedlægges vores gør-det-selv kit. 

Hvad egner det sig til?

 • Områder hvor man typisk går med sko på
 • Udendørsområder
 • Overflader på både
 • Trapper
 • Entreer
 • Udendørs ramper og afsatser

Hvor kan produktet anvendes?
På lukkede overflader såsom:

 • Akryl
 • Laminat
 • Vinyl
 • Klinker
 • Fliser
 • Marmor
 • Træ
 • Granit
 • Polycarbonat
 • PVC

Hvad er holdbarheden?

 • Som udgangspunkt 3-4 år
  (med anbefalet ugentlig rengøring)

Anvendelse

Forholdsregler

Produktets Hærder "B" indeholder en isocyanat, der kan fremkalde en allergisk hudreaktion. Brug beskyttelseshandsker og undgå direkte kontakt på huden under påføring. God ventilation er nødvendig.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Produktets Hærder "B" er skadelig for vandlevende organismer, med langvarig virkning. Rester må ikke tømmes i kloakafløb, men bortskaffes som special affald med angivelse af ”indeholder isocyanat” eller PR kode 4142496.

Det anbefales ikke at påføre SWISSGriP på nanobehandlede el.lign overfladebehandlede klinker eller fliser.

For yderligere information se vores Sikkerhedsdatablad samt påføringsvejledningen her på siden.