GriP er certificeret efter DIN 51097 klasse C samt DIN 51130

TÜV - Class C DIN51097
TÜV R11 DIN 51130

I Europa er der udviklet primært 2 standarder for at fastsætte en skridsikkerhed; den ene er dedikeret til overfladerne hvor man går med sko på (DIN 51130), den anden er dedikeret til overflader hvor man går barfodet (DIN 51097).

DIN betyder Deutche Industries-Norm, udarbejdet i Tyskland og siden 1975 af Deutsches Institut für Normung. Pga. Tysklands magtfulde industri har DIN været toneangivende indenfor international standardisering.

Standarden DIN 51130 vedrører de områder hvor fodtøj anvendes. Det er symboliseret af bogstavet R efterfulgt af et tal (R9, R10, R11 osv.). Jo større tallet er, desto større er glidebestandigheden.

Standarden DIN 51097 vedrører de områder hvor man typisk går barfodet. Det er symboliseret af bogstav A, B eller. C har en større glid styrke end bogstavet A.

Den mest almindelige testmetode for at måle niveauet af glid styrken er en Rampetest, hvor en bevægelig rampe får monteret den belægning der skal testes. Rampens vinkel noteres når testpersoner mister fodfæstet. Denne vinkel kaldes for slipvinklen.

Inden testen smøres gulvbelægningen med et glidemiddel  – eksempelvis sæbevand ved DIN 51097 test samt eksempelvis motorolie ved DIN 51130.

GriP er certificeret af TÜV efter DIN51097 til klasse C samt DIN51130 til R11.

Udover TÜV har GriP internationalt opnået:

  • Testet af EMPA i henhold til bfu regulation 9729:2007 for gulvbelægninger med øget glidebestandighed (barfods områder); EMPA test report 451829, 23.3.2009.
  • NF EN 263 anbefalet
  • TNO-testet
  • Kemisk stabilitet mod desinfektionsmidler. Audit report 17.02.2015.
  • Produkt Award 2017 „Bathroom Design For All“ af den tyske central organisation for sanitær, opvarming og airconditioning industri (ZVSHK).
Swiss qualityTÜV certificeret